Overgang Til En Cirkulær Økonomi

Definitionen af ​​cirkulær økonomi er fortsat kontroversiel, for så vidt der ikke er nogen officiel og specifik definition. Det åbner op for forskellige fortolkninger. EANDO vælger at følge definitionen af EU:

Cirkulær økonomi er en model for produktion og forbrug, som involverer fælles brug, leasing, genbrug, reparation, renovering og genanvendelse af eksisterende materialer og produkter så længe som muligt. På denne måde forlænges produkternes livscyklus .

Kort sagt handler cirkulær økonomi om at minimere mængden af affald der genereres. En overgang til en cirkulær økonomi kan skabe høj forretningsværdi gennem nye forretningsmodeller, sikret adgang til materialer, reducerede omkostninger og reduceret klimapåvirkning til forbedret markedspositionering.

At opnå en forandring kan kræve innovation og digitalisering, men det kan også være en simpel forandring, såsom minimale ændringer i et produktdesign.

Mattias Jönsson

Head of Business Development

Experienced business developer with deep knowledge within circular economy, strategical marketing and digitalization.

 

Elementerne i cirkulær økonomi:

Den tager højde for disse hovedelementer – Lukket kredsløb, vedvarende ressourcer, systemtænkning:

  1. Lukket kredsløb:Der genereres ikke affald, når det resterende/resterende flow bruges til at producere et nyt produkt Eliminering af giftige forbindelser og opdeling af den resterende cirkulation i en biologisk og en teknisk sløjfe. Producenterne tager deres varer tilbage og genbruger/ombygger til et nyt produkt. Ressourcer af god kvalitet og materialeanvendelse er afgørende for, at en cirkulær økonomi kan fremme et korrekt cirkulært flow.
  2. Vedvarende ressourcer: Ikke-vedvarende energiressourcer er trods alt ikke-vedvarende. Cirkulær økonomi fremmer forbrug og brug af vedvarende energiressourcer til at producere varer, så al energi bliver i kredsløbet og holder længere.
  3. Systemtænkning: Cirkulær økonomi drives ud fra en udarbejdet plan, der holder alle involverede aktører i processen ansvarlige. At kortlægge alle detaljer og præsentere en solid plan får en cirkulær økonomi til at fungere bedst muligt. Netværket af mennesker og maskiner fører udelukkende til bæredygtig økonomisk udvikling.

Vil du vide mere om omstillingen til cirkulær økonomi, kan du læse vores artikel: Transition to Circular Economy – Here is All You Need to Know!.

 

Adresse

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring Til Os I Dag

+46 431 70 70 7