Vurdering af Bæredygtighedspræstationer

Vurderingen af ​​en virksomheds bæredygtighedspræstation kan enten være en omfattende opgave eller en isoleret opgave. Dette kan ske til flere forskellige formål, såsom: grundlaget for etablering af et internt bæredygtighedsprogram, opnåelse af viden om konkurrenternes status og etablering af salgsdokumentationsplatform samt grundlag for beslutninger forud for opkøb af virksomheder vedrørende deres nuværende situation og fremtidige risici.

For at kunne sætte sig mål, uanset ambitionsniveau, er det sund fornuft at være opmærksom på den aktuelle situation. Når det drejer sig om økonomiske aspekter, er budgetter og mål for eksempel skabt ud fra historiske data, og samme princip bør gælde for bæredygtighedsaspekter.

Vigtigheden af at udføre vurderinger er baseret på, at der er forskellige push- og pull-faktorer, som gør bæredygtighedsaspekter lige så vigtige som de økonomiske aspekter. Både de juridiske stramninger og skærpede markedskrav, der nu kommer, vil formentlig tvinge frem en ændring, og det kan forventes, at kravene fortsætter i samme retning.

Mattias Jönsson

Head of Business Development

Experienced business developer with deep knowledge within circular economy, strategical marketing and digitalization.

 

Vurder din virksomheds bæredygtighedspræstation

Uden at kende din økonomiske situation, hvordan ved du hvad du skal prioritere, og hvordan kan du vide at de mål du sætter dig, er fornuftige og relevante? Det samme, der gælder for det finansielle område, gælder for bæredygtighedsområdet.

For at muliggøre en forandring er det nødvendigt at have kendskab til din nuværende situation. Det er også vigtigt at vide hvor du står for at have adgang til tilstrækkeligt beslutningsmateriale. Ydermere er der stor værdi i at kunne bevise og kommunikere den ændring, der foretages, for at kunne udnytte ændringen, som sikrer et vist ROI.

EANDO har bred viden på området og kan bistå med både en holistisk og detaljeret analyse, baseret på videnskabelige data, og pakket efter det format, der opfylder formålet med vurderingen af ​​bæredygtig ydeevne.

Vurder dine konkurrenters bæredygtighedspræstationer

For mange virksomheder er det meget vigtigt at kunne differentiere sig fra deres konkurrenter. Derfor giver det mening at evaluere og sammenstille konkurrenters bæredygtighedspræstationer for både at have en vis viden om deres virksomheder og produkter for at kunne sammenligne.

Ydermere er det frugtbart at kunne identificere de aspekter, hvor man selv er overlegen. EANDO kan give dig en omfattende konkurrentanalyse, som kan bruges som beslutningsgrundlag for forskellige nødvendige tiltag for at kunne udfordre/overvinde konkurrenter.

En standardleverance er en argumentationsplatform beregnet til virksomheders salgsafdeling Den indeholder både overskuelig og let tilgængelig information, herunder virksomhedens egne unikke salgsargumenter og konkrete modargumenter i tilfælde af afhøring.

 

Vurder bæredygtighedspræstationer for dine opkøbskandidater

Er du en investor, der er interesseret i en virksomhed, gætter vi på, at du ikke køber den uden at værdiansætte virksomhedens værdi og virksomhedens økonomiske stilling. Men vurderer du virksomhedens bæredygtighedspræstation? Er du for eksempel opmærksom på kommende miljøafgifter eller nye markedskrav, der på kort eller lang sigt enten kan reducere virksomhedens værdi markant eller for den sags skyld gøre den til årets forretningsmulighed?

Inden du laver din næste handel, så sørg for, at du ikke køber en virksomhed, der måske ikke eksisterer om et par år. EANDO kan hjælpe dig med at vurdere din næste potentielle investering baseret på dens bæredygtighedspræstation. Hvis det ønskes, har vi mulighed for, på baggrund af virksomhedens vurdering, at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan virksomheden skal udvikles for at sikre maksimal forretningsværdi gennem bæredygtighed.

 

Adresse

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring Til Os I Dag

+46 431 70 70 7