Bedömning av hållbarhetsprestanda

Bedömningen av ett företags hållbarhetsprestanda kan antingen vara ett omfattande uppdrag eller en isolerad uppgift. Det kan göras för flera olika ändamål såsom: grunden för att upprätta ett internt hållbarhetsprogram, få kunskap om konkurrenternas status och inrättandet av en säljargumentationsplattform, samt underlag för beslut inför förvärv av bolag rörande deras nuvarande situation och framtid risker.

För att kunna sätta upp mål, oavsett ambitionsnivå, är det sunt förnuft att vara medveten om den nuvarande situationen. När det gäller ekonomiska aspekter skapas exempelvis budgetar och mål baserat på historisk data, och det bör gälla samma princip för hållbarhetsaspekter.

Vikten av att göra bedömningar baseras på det faktum att det finns olika push- och pullfaktorer som gör hållbarhetsaspekter lika viktiga som de ekonomiska aspekterna. Både de legala åtstramningar och tuffare marknadskrav som kommer nu lär tvinga fram en förändringen, och det kan förväntas att kraven kommer att fortsätta i samma riktning.

Mattias Jönsson

Ansvarig för affärsutveckling

En erfaren affärsutvecklare med fördjupad kunskap inom cirkulär ekonomi, strategisk marknadsföring och digitalisering.

 

Bedöm ditt företags hållbarhetsprestanda

Utan att veta din ekonomiska situation, hur vet du vad du bör prioritera och hur kan du kunna veta att de mål som du sätter upp är rimliga och relevanta? Samma sak som gäller för ekonomin gäller för hållbarheten.

För att möjliggöra en förändring är det nödvändigt att ha kunskap om sin nuvarande situation. Det är också viktigt att veta var du står för att ha tillgång till tillräckligt beslutsmaterial. Dessutom finns det ett stort värde i att kunna bevisa och kommunicera den förändring som görs för att kunna kapitalisera på den, vilket säkerställer avkastning på investeringen.

EANDO har bred kunskap inom området och kan bistå med både en holistisk och detaljerad analys, baserad på vetenskapliga data, och förpackade enligt det format som uppfyller syftet med bedömningen av hållbara prestanda.

Bedöm dina konkurrenters hållbarhetsprestanda

För många företag är det av stor vikt att kunna skilja sig från sina konkurrenter. Därför är det meningsfullt att utvärdera och sammanställa konkurrenternas hållbarhetsprestanda för att ha både viss kunskap om deras företag och produkter för att kunna jämföra.

Vidare är det fruktfullt att kunna identifiera de aspekter där du själv är överlägsen. EANDO kan ge dig en omfattande konkurrentanalys som kan användas som beslutsunderlag för olika nödvändiga åtgärder för att kunna utmana/övervinna dina konkurrenter.

En vanlig leverabel är en argumentationsplattform ämnad för företags säljavdelning. Den innehåller både tydlig och lättillgänglig information inklusive företagets egna unika säljargument och konkreta motargument vid ifrågasättande.

 

Bedöm dina potentiella förvärvs hållbarhetsprestanda

Om du är en investerare som är intresserad av ett företag gissar vi att du inte köper det utan att värdera verksamhetens värde samt företagets finansiella ställning. Men bedömer du företagets hållbarhetsprestanda? Är du till exempel medveten om kommande miljöskatter eller nya marknadskrav som på kort eller lång sikt antingen kan avsevärt minska företagets värde eller för den delen göra det till årets affärsmöjlighet?

Innan du gör din nästa affär, se till att du inte köper ett företag som kanske inte existerar om några år. EANDO kan hjälpa dig att bedöma din nästa potentiella investering utifrån dess hållbarhetsprestanda. Om så önskas har vi förmågan att, baserat på bedömningen av företaget, göra konkreta rekommendationer för hur företaget ska utvecklas för att säkerställa maximalt affärsvärde genom hållbarhet.

 

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss