Affärsutveckling

Affärsutveckling

Generera värde genom att ta tillvara på hållbarhetsmöjligheterna. EANDO är experter på omställningen till en cirkulär ekonomi, modellering av nya affärer och säkerställande av avkastning på investeringar.

Läs mer >

Data & Analys

Genom att säkerställa lättillgängliga och kvalitativa data kan beräkning och analys möjliggöra adekvat beslutsfattande, kompatibilitet och effektivitet. LCA, EPD och digitala lösningar är vanliga leveranser.

Läs mer >

Rapportering & Standarder

Att vara förenlig med standarder/certifieringar, samt deklarera viktig organisationsinformation för intressenter är nödvändigt för att uppnå ett bra rykte. EANDO har kunskapen att vägleda dig genom vad du ska fokusera på och inte.

Läs mer >

Affärsutveckling

Affärsdriven hållbarhet

Vi kan alla vara överens om att hållbarhet är en viktig del av framtida affärer. Men det kommer inte att bli en framgångsrik långsiktig strategi om vi inte anammar den ur affärssynpunkt. Låt oss tillsammans utveckla hållbarhet från att bara vara en vägledande vision till en lönsam affärsstrategi. Det är därför EANDO erbjuder ett brett utbud av hållbarhetstjänster.

Förmågor:

Innovation genom hållbarhet och cirkularitet
Utveckling av cirkulära affärsmodeller
Utföra marknads-, gap- & intressentanalys av strategisk vikt
Säkerställ framtida kompabilitet
Öka tillväxt genom hållbarhet
Strategiska målsättningar & nyckelprestandaindex
Uppnå önskvärd positionering och ledarskap

Bedömning av företags hållbarhetsprestanda

Utför nuläges- och riskanalys av företag
Expertrådgivning i hållbarhet vid förvärv av företag

 

 

Om du är i behov av en av våra tjänster eller vill ha vägledning i din hållbara utveckling, tveka inte att kontakta oss.

Vårt sätt att arbeta

1. Marknadsanalys

Det är nödvändigt att förstå marknadens omfattning, dess förutsättningar och vilka drivkrafter som råder. T.ex. värderar din marknad hållbarhet? Vilka certifieringssystem är relevanta?

1

2. Nulägesanalys

För att kunna identifiera potentiella gap på grund av marknadsrörelser eller hållbarhetsmöjligheter måste situationen analyseras. T.ex. vilken position har du och dina konkurrenter? Vad är produktens klimatavtryck?

3. Värdegenerering

Baserat på utförd analys kan värdeskapande hållbarhetsinnovationer och -aktiviteter identifieras, framställt genom tydliga affärscases. T.ex. vilka värden bör förstärkas och hur går man från nuvarande till önskad position?

4. Implementation

För att säkra avkastning på investering krävs det målinriktade insatser, en balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna och gränsöverskridande kunskap mellan affär och hållbarhet. Värdegenerering genom affärsdriven hållbarhet.

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss