Partners

Med över 25 års erfarenhet av produktutveckling och en kärnkompetens inom formsprutning av plast, brinner Jelmtech för att tillföra värde till skandinaviska tillverkningsföretag.

Utvecklingsprojekten drivs internt och när ni arbetar med Jelmtech får ni tillgång till hela deras kompetensbas – Team Jelmtech – som består av en grupp individer med en passion för produktutveckling inom ett antal teknikområden.

Letar ni efter specialister inom funktionsbaserad industridesign, mekanisk utveckling eller formsprutning och formbaserade tillverkningsmetoder? Då bör ni kontakta Jelmtech – de finns på Valhall Park i Ängelholm.

NovaLoop GmbH hjälper företag, bland ökande regelverkskomplexitet, att snabbt få tillgång till marknaden, kommunicera effektivt med deras leveranskedja för att säkerställa efterlevnad och för att på ett hållbart sätt förbättra deras produkters miljöprestanda. Vår strategi bygger på kunskap och erbjuder individuella och modulära efterlevnadskoncept som passar både ert företags budget och struktur.

PRODIKT är en plattform som möjliggör ett aktivt urval av byggprodukter, där leverantörer kan visa både deras tekniska prestanda och hållbarhetsprofil av deras produkter.

En plats där ni enkelt kommer att kunna välja just de produkter som uppfyller er önskade hållbarhetsprofil och sedan analysera effekten av ert totala projekt.

En plattform där hållbarhet går från något diffust och svårt att mäta, till att vara en tydlig och helt integrerad del av beslutstagandet och byggprocessen.

Together Tech är ett värdedrivet teknikkonsultföretag som tillsammans med sina kunder utvecklar produkter och digitala lösningar som förbättrar och berikar människors vardag på ett smart och hållbart sätt. Deras vision är att hjälpa till att uppnå de globala målen till utveckling av framtidens produkter. Deras kunder är marknadsledande inom medicinteknik-, mobilitets- och säkerhetsbranscherna och deras expertområden är elektronikutveckling och inbyggd mjukvara och hårdvara, mekanik, mjukvaruutveckling, säker automation och ADAS med flera.