Green Tools

Green Tools är ett samlingsbegrepp för alla olika digitala lösningar med den gemensamma nämnaren att de bidrar till mer miljövänliga aktiviteter. Området Green Tools omfattar allt från databaser med klimatdata till verktyg som säkerställer uppföljning och analys och slutligen förmågan att göra aktiva val.

EANDO har djup erfarenhet av Green Tools, vilket syftar på utveckling av mjukvarulösningar som ämnar att optimera processer och säkra miljövänliga aktiviteter, samt att leda och styra innovationsprojekt mot de mest fördelaktiga resultaten.

Om du antingen nyligen påbörjat din omställning mot en mer hållbar och cirkulär daglig verksamhet eller har nått en punkt där du är i behov av moderna verktyg för att kunna ta nästa stora steg – EANDO är specialister på att hitta och utveckla lösningar som passar för din organisation och verksamhet. Berätta för oss om din utmaning och initiera ditt nästa hållbara steg.

Mattias Jönsson

Ansvarig för affärsutveckling

En erfaren affärsutvecklare med fördjupad kunskap inom cirkulär ekonomi, strategisk marknadsföring och digitalisering.

 

Referenscase: Prodikt

EPD för byggprodukter, inomhus och utomhus miljö

PRODIKTär en plattform som möjliggör ett aktivt urval av byggprodukter och möbler, där leverantörer kan visa både sina produkters tekniska prestanda och hållbarhetsprofil. Kravet för att publicera produkter på PRODIKT är en EPD enligt ISO 14025.

Det är en plats där relevanta intressenter enkelt kommer att kunna välja just de produkter som uppfyller deras krav på önskad hållbarhetsprofil för att sedan kunna analysera effekten av det totala projektet.

Plattformen gör att hållbarhet går från något diffust och svårt att mäta, till att vara en tydlig och helt integrerad del av besluts- och byggprocessen.

 

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss