Miljövarudeklaration

Be om offert

Kommunikativt värde genererat av EPD

En EPD (miljövarudeklaration) enligt ISO 14025 är ett kraftfullt, kondenserat dokument som gör att ett företag kan deklarera sina produkters miljöpåverkan.

Det är ett standardiserat dokument som består av en PCR (produktkategoriregel) och en LCA (livscykelanalys) enligt ISO 14040 och ISO 14044. När EPDn är upprättat ska den kritiskt granskas av tredje part och publiceras av ett internationellt erkänt EPD-system.

EPDer är en viktig del av beslutsunderlaget vid upphandlingar. Ibland är det ett krav att en EPD ska vara upprättad för att få lämna ett anbud, medan det i andra fall kan vara en stark differentieringsfaktor. I fler och fler upphandlingar är en EPD inte längre enbart en ”hygienfaktor” utan det är produktens miljöpåverkan som avgör valet av produkt.

Att skapa en EPD är en investering och precis som alla investeringar bör du kunna fånga det värde som genereras av det. EANDO har förmågan att både skapa en EPD med dig samt säkerställa att värdet som uppstår fångas.

Amy Stockwell

LCA-specialist

Utbildad kemist med lång erfarenhet av LCA. Amy har en särskilt djup kunskap inom livsmedelsindustrin relaterad till hållbarhet.

Process för framtagande av EPDer

Vår process, från signerad offert till publicerad EPD, är tids- och kostnadseffektiv med resultatet i fokus. Den består av sex enkla steg som kundanpassas av EANDO för att säkerställa en sömlös process och överträffa kundens förväntningar.

1. Signerad offert

2. Uppstarts-möte

3. Insamling av data

4. Upprättande av EPD

5. Verifiering av tredje part

6. Publicering av EPD

Strategisk hantering av EPD-portföljen

EANDO kan hjälpa dig att navigera i din produktportfölj när det gäller framtagandet av EPDer för att säkerställa hög effektivitet på lång sikt och undvika onödiga kostnader. Oavsett nationell, internationell eller global önskad täckning har vi kunskapen och kan kan garantera gränsöverskridande kompatibilitet.

EPD figure
EPD figure

EPD för byggprodukter, inomhus- och utomhusmiljö

PRODIKT är en plattform som möjliggör ett aktivt urval av byggprodukter och möbler, där leverantörer kan visa både sina produkters tekniska prestanda och hållbarhetsprofil. Kravet för att publicera produkter på PRODIKT är en EPD enligt ISO 14025.

Det är en plats där relevanta intressenter enkelt kommer att kunna välja just de produkter som uppfyller deras önskade hållbarhetsprofil och sedan analysera effekten av det totala projektet.

Plattformen gör att hållbarhet går från något diffust och svårt att mäta, till att vara en tydlig och helt integrerad del av besluts- och byggprocessen.

När du väljer EANDO för att skapa din nästa EPD för byggprodukter, inomhus- och utomhusmiljö ingår en automatisk integration av dina produkter i PRODIKT.

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss