Data & Analys

Affärsutveckling

Generera värde genom att ta tillvara på hållbarhetsmöjligheterna. EANDO är experter på omställningen till en cirkulär ekonomi, modellering av nya affärer och säkerställande av avkastning på investeringar.

Läs mer >

Data & Analys

Genom att säkerställa lättillgängliga och kvalitativa data kan beräkning och analys möjliggöra adekvat beslutsfattande, kompatibilitet och effektivitet. LCA, EPD och digitala lösningar är vanliga leveranser.

Läs mer >

Rapportering & Standarder

Att vara förenlig med standarder/certifieringar, samt deklarera viktig organisationsinformation för intressenter är nödvändigt för att uppnå ett bra rykte. EANDO har kunskapen att vägleda dig genom vad du ska fokusera på och inte.

Läs mer >

Data & Analys

Drivna av Data

Vi tror inte på gissningar eller gamla sanningar, vilket våra hållbarhetstjänster avslöjar. Vi drivs av data, fakta och förmåga att generera affärsvärde. EANDO har förmågan att ta hand om din hållbarhetsportfölj, från företag till produktnivå. Vi gör hållbarhet enkelt och lönsamt.

Förmågor:

Beräkning av utsläpp och påverkan:
Carbon Footprint Standard
Miljövarudeklaration (EPD)
Livscykelanalys (LCA)
Livscykelkostnad (LCC)
Livscykelinventarie (LCI)
Produktportföljhantering
Product Environmental Footprint (PEF)

Utveckling av digitala lösningar för hållbarhetsapplikationer:
Användning av AI
Hantering av big data
Skapande av statistik
Designverktyg: mjukvarulösningar och webbapplikationer
Utveckla EPD-generatorer
Omfamna Green Tech

Om du är i behov av en av våra tjänster eller vill ha vägledning i din hållbara utveckling, tveka inte att kontakta oss.

Vårt sätt att arbeta

1. Marknadsanalys

Det är nödvändigt att förstå marknadens omfattning, dess förutsättningar och vilka drivkrafter som råder. T.ex. värderar din marknad hållbarhet? Vilka certifieringssystem är relevanta?

1

2. Nulägesanalys

För att kunna identifiera potentiella gap på grund av marknadsrörelser eller hållbarhetsmöjligheter måste situationen analyseras. T.ex. vilken position har du och dina konkurrenter? Vad är produktens klimatavtryck?

3. Värdegenerering

Baserat på utförd analys kan värdeskapande hållbarhetsinnovationer och -aktiviteter identifieras, framställt genom tydliga affärscases. T.ex. vilka värden bör förstärkas och hur går man från nuvarande till önskad position?

4. Implementation

För att säkra avkastning på investering krävs det målinriktade insatser, en balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna och gränsöverskridande kunskap mellan affär och hållbarhet. Värdegenerering genom affärsdriven hållbarhet.

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss