Ta steget mot
affärsdriven hållbarhet

Andra anlitar oss för

EPD figure

Strategisk hantering av EPD-portföljen

EANDO kan hjälpa dig att navigera i din produktportfölj när det gäller framtagandet av EPDer för att säkerställa hög effektivitet på lång sikt och undvika onödiga kostnader. Oavsett nationell, internationell eller global önskad täckning har vi kunskapen och kan kan garantera gränsöverskridande kompatibilitet.

Affärsutveckling

Generera värde genom att ta tillvara på hållbarhetsmöjligheterna. EANDO är experter på omställningen till en cirkulär ekonomi, modellering av nya affärer och säkerställande av avkastning på investeringar.

Läs mer >

Data & Analys

Genom att säkerställa lättillgängliga och kvalitativa data kan beräkning och analys möjliggöra adekvat beslutsfattande, kompatibilitet och effektivitet. LCA, EPD och digitala lösningar är vanliga leveranser.

Läs mer >

Rapportering & Standarder

Att vara förenlig med standarder/certifieringar, samt deklarera viktig organisationsinformation för intressenter är nödvändigt för att uppnå ett bra rykte. EANDO har kunskapen att vägleda dig genom vad du ska fokusera på och inte.

Läs mer >

LCA

Generera värde genom LCA

Oavsett bransch, produkt eller tjänst, har EANDO expertisen inom LCA för att hjälpa er. Utifrån data har vi förmågan att ge er en fullständig överblick och kontroll – och vid behov har vi kompetensen att förbättra miljöpåverkan av er produkt/tjänst som skapar värde för både er och klimatet.

Varför välja våra tjänster

Affärsdriven hållbarhet

Lång erfarenhet

Vi har många decenniers erfarenhet inom affärsutveckling och hållbarhetsområdet, inklusive livscykelanalyser.

Innovativt drivna

EANDO utmanar det befintliga och utforskar vad som är möjligt. Det är vår mentalitet och vårt föredragna arbetssätt.

Områdeskunskap

Vi vet inte allt, men inom våra kompetensområden har vi omfattande kunskaper.

Teknisk kompetens

Med egen teknisk kompetens har vi förmågan att skapa nödvändiga verktyg och system för att stödja aktiviteten.

Contact Us: +46 431 707 07 OR info@eando.se

Om oss

EANDO

Vi tror inte på gissningar eller gamla sanningar. Vi drivs av data, fakta och förmåga att generera affärsvärde. Detta kan vi sedan översätta till modeller och siffror som passar ert företag. Tillsammans med oss gör era innovationer skillnad – både för affärsmodellerna och planeten.

Förtroende

EANDO är ett dedikerat företag som strävar efter långsiktiga relationer som bygger på ömsesidigt och kontinuerligt byggt förtroende.

Kvalitet

Med ett kundfokuserat tillvägagångssätt sätter vi vår stolthet i att leverera högsta kvalitet i alla projekt.

1

Innovation

Vår motiverande faktor är att göra skillnad, skapa förutsättningar för förändring och skapa värde genom affärsdriven hållbarhet.

Om oss

FAQ

Varför EANDO?

På en snabbt föränderlig marknad måste ett framgångsrikt företag möta och utnyttja de möjligheter som finns. EANDO ser till att denna möjlighet förvandlas till stärkt hållbar affärsprestanda.

Vad är det första steget mot en cirkulär ekonomi?

I motsats till den linjära ekonomimodellen, ”take-make-dispose”, kräver cirkulär ekonomi omdesign av inte bara produkter, utan ofta hela verksamheten/affärsmodellen. Det är därför som det första steget mot en cirkulär ekonomi är att få en överblick över den befintliga verksamheten för att kunna justera affärsmodellen och för att kunna peka på nödvändiga åtgärder.

Hur kan vi tjäna pengar på hållbarhet?

Hållbarhet är en balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Att investera i miljömässiga och sociala aspekter är bra, men om investeringen inte är ekonomiskt hållbar är det inte hållbart för företaget eller samhället.

Genom att göra selektiva aktiviteter, helst med ett långsiktigt perspektiv, kan både social, miljömässig och ekonomisk hållbar tillväxt och vinst uppnås. Det är vad vi kallar affärsdriven hållbarhet.

Vad är en LCA?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att bedöma miljöpåverkan för en produkt, process eller tjänst.

LCA består av tre moduler: produktionsskede, användningsskede och avfallshantering. En fjärde modul är valfri att införliva som följer bortskaffningsskedet och gäller konsekvenserna av återvinning eller återanvändning.

Varför behöver vi ha en EPD?

Miljöproduktdeklaration (EPD) är ett standardiserat dokument som möjliggör jämförelse av produkters miljöpåverkan baserat på dess livscykel. En EPD består av en LCA som utförs i enlighet med en relevant utvald uppsättning produktkategoriregler (PCR).

EPD behövs, om inte för regelefterlevnad i er bransch, för att kunna jämföra konkurrenternas produkter med era egna.

Hur kan vi minska en produkts miljöpåverkan?

Det första steget är alltid att kvantifiera produktens miljöpåverkan genom att utföra en LCA. Vidare bör en djupare produktanalys utföras för att kunna peka på viktiga komponenter som kan vara negativa i ett miljöperspektiv.

Med en fullständig överblick över produkten kan olika konkreta åtgärder rekommenderas, motiverade med antingen kvalitativa eller kvantitativa produktspecifika förbättringsaspekter.

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss