Innovation som en drivkraft

Innovation är vad som utmärker ledaren från följaren. Genom historien har framgångsrika innovationer belönat företag med tillväxt och höga vinster, och det är ingen skillnad med hållbara innovationer. Innovationer som inte tar hänsyn till dimensionen av hållbarhet kommer inte att vara långvariga eller framgångsrika.

Hållbara innovationer kan definieras som utveckling av nya processer, teknik eller produkter/tjänster som antingen förbättrar människors och vår planets välbefinnande och som inte skadar miljön. Exempel på dessa innovationer är nya sätt för materialåtervinning eller en ny affärsmodell som förlänger livslängden för en produkt.

Arbetsflödet för att nå innovationer och det sista utvecklingsstadiet är mycket varierande. EANDO arbetar strukturerat och målinriktat, oavsett område och innovationsnivå. Varje möjlighet analyseras och val motiveras. Se vårt övergripande tillvägagångssätt nedan för att generera värde genom innovation och affärsdriven hållbarhet.

Mattias Jönsson

Ansvarig för affärsutveckling

En erfaren affärsutvecklare med fördjupad kunskap inom cirkulär ekonomi, strategisk marknadsföring och digitalisering.

 

Vårt sätt att arbeta

1. Marknadsanalys

Det är nödvändigt att förstå marknadens omfattning, dess förutsättningar och vilka drivkrafter som råder. T.ex. värderar din marknad hållbarhet? Vilka certifieringssystem är relevanta?

1

2. Nulägesanalys

För att kunna identifiera potentiella gap på grund av marknadsrörelser eller hållbarhetsmöjligheter måste situationen analyseras. T.ex. vilken position har du och dina konkurrenter? Vad är produktens klimatavtryck?

3. Värdegenerering

Baserat på utförd analys kan värdeskapande hållbarhetsinnovationer och -aktiviteter identifieras, framställt genom tydliga affärscases. T.ex. vilka värden bör förstärkas och hur går man från nuvarande till önskad position?

4. Implementation

För att säkra avkastning på investering krävs det målinriktade insatser, en balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna och gränsöverskridande kunskap mellan affär och hållbarhet. Värdegenerering genom affärsdriven hållbarhet.

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss