Omställning till en cirkulär ekonomi

Definitionen av cirkulära ekonomi fortsätter att vara en kontrovers i den mån att det inte finns någon officiell och specifik definition. Det öppnar upp för olika tolkningar. EANDO väljer att följa definitionen av EU:

Cirkulär ekonomi är en modell för produktion och konsumtion, som innebär samutnyttjande, leasing, återanvändning, reparation, renovering och återvinning av befintliga material och produkter så länge som möjligt. På detta sätt produkters livscykel förlängas.

Enkelt uttryckt handlar cirkulär ekonomi om att minimera mängden avfall som genereras. En övergång till en cirkulär ekonomi kan skapa högt affärsvärde genom nya affärsmodeller, säkerställd tillgång på material, minskade kostnader och minskad klimatpåverkan för förbättrad marknadspositionering.

Att uppnå en förändring kan kräva innovation och digitalisering, men det kan också vara en enkel förändring, till exempel minimala förändringar i en produktdesign.

Mattias Jönsson

Ansvarig för affärsutveckling

En erfaren affärsutvecklare med fördjupad kunskap inom cirkulär ekonomi, strategisk marknadsföring och digitalisering.

 

Elementen i cirkulär ekonomi:

Den tar hänsyn till dessa huvudelement – Stängd cykel, förnybara resurser, systemtänkande:

  1. Stängd cykel: Inget avfall uppstår då man uttnytjar resterande/överblivet flöde för att producera en ny vara. Eliminering av giftiga föreningar och delar upp återstående cirkulation i en biologisk och en teknisk loop. Producenter tar tillbaka sina varor och åftervinner/bygger om för en ny vara. Resurser av god kvalitet och materialanvändning är avgörande för att en cirkulär ekonomi ska kunna uppmuntra till ett korrekt cirkulärt flöde.
  2. Förnybara resurser: Icke-förnybara energiresurser är icke-förnybara trots allt. Cirkulär ekonomi främjar förbrukning och användning av förnybara energiresurser för att tillverka varor så att all energi stannar i cykeln och varar längre.
  3. Systemtänk: Cirkulär ekonomi opereras utifrån en utarbetad plan som håller alla aktörer som medverkar i processen ansvariga. Att kartlägga alla detaljer och lägga fram en gedigen plan får en cirkulär ekonomi att fungera på bästa möjliga sätt. Nätverket av människor och maskiner leder helt och hållet till en hållbar ekonomisk utveckling.

Om du vill veta mer om övergången till en cirkulär ekonomi kan du läsa vår artikel: Transition to Circular Economy – Here is All You Need to Know!.

 

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss