Reporting & Standards

Business Development

Generating value by capturing sustainability opportunities through sustainability services. EANDO are experts on conversion to circular economy, modelling of new business and securing return on investments.

Read More >

Data & Analytics

By ensuring easily accessible and qualitative data, calculation and analysis can enable decision-making, compatibility and efficiency. LCA & EPD are common deliveries of our sustainability services.

Read More >

Rapportering & Standarder

Att vara förenlig med standarder/certifieringar, samt deklarera viktig organisationsinformation för intressenter är nödvändigt för att uppnå ett bra rykte. EANDO har kunskapen att vägleda dig genom vad du ska fokusera på och inte.

Läs mer >

Rapportering & Standarder

Hållbarhetsrapportering & Standarder

Att vara förenlig med standarder eller certifieringar samt deklarera viktig information till intressenter är vad som krävs för att få ett gott rykte. Att följa standarder och uppnå certifieringar kan till exempel uppfylla upphandlingskrav. Och att deklarera och kommunicera mål och framsteg som gjorts när det gäller miljö-, sociala och styrningsaspekter är av stor vikt för att visa att man tar ansvar, och att inte glömma är marknadsföringsvärdet som uppnås gentemot intressenter. EANDO har förmågan att navigera dig genom vad du ska fokusera på och inte, och vi kan utföra det som behöver göras för att nå högsta möjliga värde genom att ta ansvar.

If you are in need of one of our services or want guidance in your sustainable development, do not hesitate to contact us.

Our way of working

1. Market analysis

It is necessary to understand the scope of the market, its conditions and prevailing driving forces. For example: Does your market value sustainability? What certification systems are relevant?

1

2. Situation analysis

In order to be able to identify potential gaps due to market movements or sustainability opportunities, the situation must be analyzed. For example: what position do you and your competitors have? What is the product’s climate footprint?

3. Value generation

Based on the analysis performed, value-creating sustainability innovations and activities can be identified, produced through clear business cases. For example: which values should be strengthened and how do you go from the current to the desired position?

4. Implementation

Securing return on investment requires goal-oriented efforts, a balance between the three sustainability aspects and cross-border knowledge between business and sustainability. Value generation through business-driven sustainability.

Address

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Call Us Today

+46 431 70 70 7